Module Financiële Planning

Heeft u zicht op uw financiële toekomst?


Chris de Vries Particulier Financieel Advies wel! Samen inventariseren we de belangrijke momenten in uw leven en dat van uw gezin. Wat wilt u, wat kan er en wat is er nodig om - op financieel gebied - onbezorgd in het leven te staan?


• Inventarisatie financiële huishouding
• Wensen en mogelijkheden
• Driejaarlijkse update van uw risicoprofiel
• Driejaarlijkse premiecheck levensverzekeringen
• Controle jaarlijks hypotheekoverzicht
• Controle waardeoverzichten levensverzekeringen
• Rentebewaking hypotheek en ondersteuning bij verlenging ervan
• Online toegang tot uw dossier
• Vraag en antwoord per e-mail of telefoon