Schenken en de AWBZ

 

Sinds 1 januari 2013 is er door de overheidsmaatregelen een goede reden bijgekomen om te gaan schenken bij leven.

 

Theoretisch kun je stellen dat wanneer u 12 jaar in een bejaarden/verzorgingstehuis verblijft, uw vermogen is opgesoupeerd door de eigen bijdrage. Hoe komt dat nu? Al enige tijd wordt ook het belaste vermogen meegeteld voor de hoogte van de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage die betaald wordt voor verblijf in een AWBZ-instelling, wordt geïnd door het CAK. Sinds 1 januari 2013 is de eigen bijdrage verhoogd met 8% over het belaste saldo in Box 3. Dit verklaart waarom uw vermogen in bovenstaande situatie na 12 jaar opgesoupeerd is. Dit is meteen een extra reden om te kijken naar schenken bij leven voor wie in deze situatie zit. Volgens de Algemene Rekenkamer betreft het 177.000 mensen.

 

Naast schenken aan kinderen en kleinkinderen, kunnen zij trouwens geheel onbelast de boedelschulden aflossen. Die zijn er wanneer de partner overleden is en alle bezittingen bij de langstlevende zijn achtergebleven, en dit ook zo is vastgelegd.

 

De maatregelen treffen overigens niet de echt rijke ouderen en veelverdieners, want er is een plafond aan de eigen bijdrage. Voor de overheid maakt het overigens niet uit. Meestal worden schenkingen direct weer besteed, wat ten goede komt aan de economie.

 

Chris de Vries FFP

 

 

Als u meer informatie wilt over Schenken en de AWBZ

Bel Chris de Vries op telefoon 0115  62 20 62 of mail chris@chrisdevriesadvies.nl