Provisieverbod

 

Het wettelijke provisieverbod wat ingegaan is op 1 januari 2013 gaat over de zogenaamde complexe producten, zoals levensverzekeringen, hypotheken, leningen, uitvaartpolissen.

 

Vanaf nu zal de financieel adviseur zijn cliënt vooraf duidelijk maken wat zijn kosten zijn. De kosten bestaan uit direct gemaakte uren voor advies en bemiddeling. Dit kan zowel op uurtarief als op een vast verrichtingentarief zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Daarna komt de nazorg op de financiële producten. Dit heet bij ons het serviceabonnement ‘Financiële planning’.

 

Voor schadeverzekeringen is er nog geen wettelijk provisieverbod van kracht. Toch vinden wij dat ook hier geldt dat de adviseur duidelijk moet zijn over zijn kosten en er niet bij gebaat is dat u te veel premie betaalt voor uw schadeverzekeringen (woning-, inboedel-, aansprakelijkheids-, auto-rechtsbijstands-, doorlopende reisverzekering, enz.).

 

 http://www.youtube.com/watch?v=UHUJ5V1taXg

 

 

Als u meer informatie wilt over Nieuwsbrief 11 januari 2013.

Bel Chris de Vries op telefoon 0115  62 20 62 of mail chris@chrisdevriesadvies.nl